Kunst in de openbare ruimte

Indië-monument

Indië-monument
Indië-monument

Kunstenaar: Gerard Tuink
Straatnaam: Zwolsestraat 16, Voor het gemeentehuis
  Raalte
Materiaal: Beton, Brons, Hardsteen
Jaar van plaatsing: 1991

Omschrijving:
In 1989 werd bekend dat het monument 1940-1945 aan de Zwolsestraat gerenoveerd zou gaan worden. De vereniging Oud Militairen Indie-gangers zag daarin aanleiding nu ook aandacht te vragen voor de gevallen Indie-strijders. De oorlogsmonumenten in Nederland gaan veelal tot 1945 terwijl in de jaren daarna in het huidige Indonesie ook duizenden Nederlandse soldaten zijn omgekomen. De Raalter kunstenaar G.J.Tuink (de 'Knuit'), zelf een oud Indie-strijder, kreeg de opdracht een monument te ontwerpen. Hij maakte een beeldje (ongeveer 70 cm hoog) van een soldaat, zoals hij die nog in zijn herinnering meedroeg: een eenvoudige knaap, gekleed in hemd met opgestroopte mouwen met een vechtpet op en voorzien van diverse attributen: veldfles, bajonet, rugzak en geweer. Het beeldje staat op een sokkel van ongeveer een meter, waarop een plaquette is aangebracht met afbeeldingen van een dolk, en helm en een palmtak (symbolen voor 'orde en vrede). Onder aan de sokkel bevindt zich een gedenksteen met opschrift: Ned. Oost Indie 1946 1962 Voor Orde en Vrede Onder dit opschrift staan de namen van de drie gevallenen. Tuink wilde met het beeld tevens de lang verzwegen oorlog in Indie in blijvende herinnering houden: 'Dan wordt iets vastgehouden van de tijd, waarin een dikke honderd man uit Raalte met het geweer op de rug de loopplank van het schip naar Indie betraden'. Het monument werd op 31 mei 1991 onthuld door burgemeester drs. W.M. Zuidwijk.

Plattegrond: